Etapy procesu certyfikacji IFS?

IFS jest certyfikatem, który – jak to się mówi – “jest wart zachodu”. Nie trzeba obawiać się tego, że do tych wszystkich zmian trzeba będzie przygotować się samodzielnie. W tej kwestii zawsze można liczyć na wsparcie takich firm, jak chociażby DJB doradztwo.

Etapy procesu certyfikacji

Certyfikat IFS to dokument, który uznawany jest w branży spożywczej. Od momentu wdrożenia procesu po uzyskanie tego dokumentu, długa droga. Warto poznać poszczególne etapy procesu certyfikacji, aby wiedzieć z jakimi pracami będzie się miało do czynienia. Wśród poszczególnych etapów wyróżnia się:

 1. Wysłanie swojego zgłoszenia do jednostki certyfikującej.
 2. Przygotowanie oferty certyfikacji standardu IFS Food v6.1. Na tym etapie należy również określić okres trwania kontroli, jak również uzupełnienie niezbędnej dokumentacji.
 3. Zlecenie na audyt, obejmujace również ustalenie niezbędnego planu i terminu, kiedy będzie się on odbywał.
 4. Wstępny audyt IFS, który pomoże sprawdzić, czy jednostka jest gotowa do tego, aby wziąć udział w głównym audycie certyfikującym.
 5. Audyt certyfikujący na zgodność z standardem IFS Food.
 6. Otrzymanie raportu z kontroli, gdzie znaleźć będzie można napotkane błędy, jak również listę działań, których celem będzie skorygowanie ich.
 7. Wydanie certyfikatu, a także wpis danego przedsiębiorstwa do bazy IFS.

Wymagania standardu IFS

Certyfikat IFS, jako międzynarodowy dokument, to szereg wymagań, które należy spełnić. Nie ma szans na to, aby certyfikacja zakończyła się sukcesem, jeżeli któryś z punktów zostanie pominięty. Mówiąc o wymaganiach standardu IFS należy wymienić:

 • Odpowiedzialność Wyższego Kierownictwa – to oni tak naprawdę będą odpowiadać za to, czy wszelkie wymagania zostają spełnione. Muszą oni wziąć na siebie odpowiedzialność za działania wykonywane na ich terenie zakładu pracy.
 • System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności – ze szczególnym uwzględnieniem HACCP. Jeżeli do tej pory nie powstał on, trzeba te zaległości nadrobić.
 • Zarządzanie zasobami – w tym chociażby utrzymanie odpowiedniej higieny wśród personelu.
 • Proces planowania i produkcji – wszystkie te działania, które w sposób bezpośredni i pośredni wpływają na rozwój produkty, w tym chociażby dostawa surowców i opakowań, w jakich żywność będzie przechowywania. 
 • Pomiary, Analizy, Doskonalenie – mające na celu wykluczenie chociażby ewentualnie występujących błędów.
 • Obrona żywności i inspekcje zewnętrzne – mająca na celu obronę zakładu pracy w każdej ze stref. 

Dudek@e-oko.com