W badaniu stanów zapalnych, głównym markerem świadczącym o ich powstaniu jest białko CRP i tak zwane OB, czyli odczyn Biernackiego. Zwiększony poziom tych obydwu odczynników, świadczy o zainicjowaniu odpowiedzi układu immunologicznego, która jest następstwem wspomnianych schorzeń.

andrzejurbanowicz.pl http://fluent-access.com/nowoczesne-wyposazenie-kuchni/ http://tylko-kuchnie.pl/wady-i-zalety-kuchni-z-drewna/