W badaniu stanów zapalnych, głównym markerem świadczącym o ich powstaniu jest białko CRP i tak zwane OB, czyli odczyn Biernackiego. Zwiększony poziom tych obydwu odczynników, świadczy o zainicjowaniu odpowiedzi układu immunologicznego, która jest następstwem wspomnianych schorzeń.

https://emtec-group.com.pl http://jnbfgk.com/technorattanowe-modulowe-meble-ogrodowe/ http://ultimate-demi.org