Wpływ przemysłu na zanieczyszczenie środowiska

Okres PRL-u w naszym kraju spowodował industrializacje i budowę wielkiego przemysłu. Działania prewencyjne dotyczące ochrony środowiska nie były wtedy rozwinięte a planiści zarządzający gospodarką nie myśleli o stanie środowiska. Budowano kolejne fabryki, huty, dymiące kominy elektrowni i wielkie piece. Ponadto rozliczne fabryki do gleb oddawały zanieczyszczenia płynne czy składowały materiały niebezpieczne bez żadnej izolacji.

Pyły i gazy

Pyły i gazy atmosferyczne zatruwają znacznie powietrze po dziś dzień pomimo dużo mniejszej ilości przemysłu. Dawniej rozbudowując wielkie, szkodliwe dla środowiska zakłady przemysłowe mało kto zwracał uwagę na to, że szkodziły również glebie. Okolice hut i elektrowni cieplnych, nawet w promieniu dwustu kilometrów, poza skażonym powietrzem miały też dotkliwie zdegradowane gleby. Zanieczyszczenie gleb polegało tu na nasyceniu ich metalami ciężkimi

Wedle badań laboratoryjnych, w glebach położonych w najbliższych okolicach fabryk, odnajduje się w sporym procencie ołów, cynk oraz w mniejszej ilości nikiel. Poziom ten nie zmienia się tak szybko gdyż gleby długi czas utrzymują substancje zgromadzone wcześniej. Rekultywacja gleb górnośląskich, przez kilkadziesiąt lat narażanych na długotrwałe opadanie szkodliwych pyłów to więc długotrwały i pracochłonny zabieg.

Szkodliwe substancje oddawane do gleby

Najbardziej szkodliwe dla gleb w aspekcie lokalnym jest wprowadzanie zanieczyszczeń przemysłowych bezpośrednio do gleb. Wielu właścicieli przedsiębiorstw, ale też nieświadomych ekologicznie indywidualnych członków społeczeństwa nie szanując środowiska truje pedosferę w najbardziej szkodliwy sposób. Mowa tu na przykład o procederze dzikich składowisk odpadów niebezpiecznych lub śmieci chemicznych – bezpośrednio na glebie. Rozpuszczając się, materiały te jak oleje, farby, płyny techniczne dotkliwie degradują środowisko naturalne.

Nie mniej szkodliwe jest usuwanie ścieków do gleb. Takie działanie truje nie tylko warstwę ziemną lecz może mieć poważniejsze konsekwencje. Przesiąknięcie ścieków do rzek powoduje częstokroć niepowetowane straty w wodnej florze i faunie. Przesiąknięcie ścieków do podziemnych zasobów wody pitnej może z kolei powodować ich niezdatność do użytkowania.

Wpływ rolnictwa uprzemysłowionego na glebę

Rolnictwo również ulega intensywnym przemianom. Zwiększa się znacznie ilość nowoczesnych, uprzemysłowionych gospodarstw, które stosują liczne chemiczne środki ochrony oraz nawozy sztuczne czy pestycydy. Substancje te powodują częstokroć poważne zanieczyszczenie gleb.

Organami, które są odpowiedzialne za kontrolę gleb rolnych czy ewentualne kary dla łamiących prawo rolników są między innymi Główny Inspektorat ochrony Środowiska oraz Ministerstwo Środowiska.

Dudek@e-oko.com

https://www.gama-sklep.com.pl/a/137-szafki-kuchenne-z-szufladami Nowoczesna łazienka https://www.gama-sklep.com.pl/a/554-plytki-do-bialej-kuchni