Wartość likwidacyjna spółki

Wśród metod wyceny przedsiębiorstw spotkać można sposób, którego zastosowanie zwykle przynosi najniższą wycenę spośród wszystkich zastosowanych metod. Jednak jest ona bardzo popularna wśród inwestorów giełdowych. Dlaczego, skoro tam naprawdę celem inwestora powinno być poszukiwanie spółek o najwyższej wartości?

Metoda wartości likwidacyjnej

Nazwa metody tam naprawdę zdradza wszystko – metoda ta pozwala oszacować, ile pieniędzy można odzyskać z przedsiębiorstwa w przypadku podjęcia decyzji o jego natychmiastowej likwidacji. Po co takie podejście? Giełda bardzo często działa nieracjonalnie powodując nieadekwatne do wartości przedsiębiorstwa przeceny akcji spółki. W czasie bessy można znaleźć spółki, których ceny akcji notowane są… poniżej jej wartości likwidacyjnej! Jak łatwo się domyśleć, akcje takiej spółki mogą być potencjalnie bardzo dobrą okazją inwestycyjną ze względu na niską cenę zakupu – stąd duża popularność metody likwidacyjnej wśród inwestorów.

Podstawowe założenia metody wartości likwidacyjnej

Metoda ta zakłada, że likwidując przedsiębiorstwo należy od wartości likwidacyjnej aktywów odjąć całość zobowiązań, które należy spłacić. Ponieważ wartość likwidacyjna aktywów jest niższa od wartości księgowej aktywów, oznacza to, że wycena przedsiębiorstw metodą likwidacyjną daje w rezultacie wycenę niższą od wyceny metodą wartości aktywów netto.

Wycena przedsiębiorstw metodą likwidacyjną podchodzi do wyceny aktywów w sposób specyficzny – zakłada jak najszybsze sprzedanie posiadanego majątku – dlatego częściowo „traci się” na transakcjach sprzedaży.

Zakłada się, że z pozycji bilansowych aktywów po sprzedaży realnie na kontach bankowych lądują mniej więcej następujące wartości:
– 100% w przypadku gotówki – to oczywiste, nie trzeba jej 'sprzedawać’
– 70% wartości zapasów – chcąc sprzedać szybko trzeba zejść z ceny
– 50% pozostałych aktywów – chodzi głównie o należności, które w przypadku likwidacji spółki mogą być trudne do odzyskania.

Tak przeprowadzona wycena przedsiębiorstw w wielu przypadkach wskaże, że wartość likwidacyjna jest niewielka, albo wręcz ujemna! Mimo wszystko, warto w czasach głębokich przecen na giełdach zastosować tę metodę w celu wyszukania potencjalnie interesujących spółek, w które można zainwestować.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

Dudek@e-oko.com

https://tubebox.pl/jakie-pizamy-do-szpitala-komfortowe-i-wygodne-wybory-dla-twojej-wygody/ https://www.gama-sklep.com.pl/a/399-male-kuchnie-pomysly https://beesafe.pl/porady/zarysowanie-auta-na-parkingu/