W poszukiwaniu rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pracowników

W Polsce wypadki w miejscach pracy są codziennością. Zazwyczaj wynikają one z nieuwagi, jednak duży odsetek dotyczy złego zabezpieczenia miejsca pracy, niedbałości względem bezpieczeństwa pracownika. Wina leży zazwyczaj po stronie samego pracodawcy. Inspektorzy BHP są coraz bardziej wyczuleni na wszelkie uchybienia, jakie mają miejsce w zakładach pracy, szczególnie w miejscach, gdzie człowiek ma do czynienia z substancjami trującymi. Jakie to miejsca?

Osoby zatrudnione w zakładach chemicznych, galwanicznych, farmaceutycznych, zakładach przetwórstwa przemysłowego każdego dnia narażone są na obcowanie z toksycznymi oparami, gazami czy pyłami. Niedostateczna ochrona zdrowia (np. stosowanie maseczek ochronny) szybko będzie powodować powstawanie chorób układu oddechowego. Jak podnieść bezpieczeństwo w takich miejscach pracy?

Przede wszystkim: odpowiednia wentylacja!

Podstawą w tworzeniu bezpiecznych miejsc pracy w fabrykach czy zakładach chemicznych jest zapewnienie wystarczającej wentylacji pomieszczeń, gdzie znajdują się pracownicy. Wielu producentów oferuje wysokiej klasy wentylatory przemysłowe. Wraz z wentylatorami (np. wentylatorami EX przeciwwybuchowymi) warto również zbadać poziom zapylenia pomieszczeń.

Dudek@e-oko.com