Uprawnienia cieplne

Pracując w przemyśle, pracownicy potrzebują często różnego rodzaju uprawnień. Uprawnienia te mogą dotyczyć wielu zagadnień. Do najpopularniejszych zalicza się uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych, obsługi suwnic oraz uprawnienia SEP. Do wielu zadań potrzebne są również uprawnienia cieplne G2. Mało kto jednak wie, co to jest oraz kiedy są one potrzebne. Jest to jednak niezwykle ważne z punktu widzenia przepisów BHP.

Co to są uprawnienia G2?

Uprawnieniami G2 nazywamy kwalifikacje tak zwanej drugiej grupy. Dotyczą one urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych, które są przeznaczone i wykorzystywane do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i zużywania ciepła. Uprawnienia cieplne można uzyskać w dwóch zakresach:
– w zakresie eksploatacji „E”;
– w zakresie dozoru „D”.

Uprawnienia G2 są zalecane głównie dla osób, które pełnią takie funkcje jak: palacze kotłów, serwisanci, instalatorzy, monterzy, itd.

Co dokładnie obejmują uprawniania cieplne G2?

Posiadając uprawnienia G2 możemy obsługiwać, serwisować i dozorować między innymi:
– kotły parowe i kotły wodne mocy łącznej większej od 50 kW;
– cieplne sieci oraz instalacje wraz z urządzeniami peryferyjnymi o mocy przekraczającej 50 kW;
– turbiny wodne i parowe wraz z urządzeniami peryferyjnymi o mocy łącznej większej niż 50 kW;
– instalacje i urządzenia odbioru pary wodnej i gorącej wody o mocy większej niż 50 kW;
– urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne o mocy większej niż 50 kW;
– instalacje wykorzystujące lub wytwarzające sprężone powietrze i gazy techniczne (w tym sprężarki o mocy większej niż 20 kW);
– układy i urządzenia służące do magazynowania, składowania i rozładunku paliw energetycznych;
– piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW;

Urządzeń jest oczywiście więcej, a każdy podpunkt mógłby się rozgałęzić na masę osobnych maszyn, ale nawet pobieżna analiza pokazuje, że uprawnienia G2 pozwalają na zajmowanie się odpowiedzialnymi i niebezpiecznymi zadaniami.

Jak zdobywa się uprawnienia G2?

Aby zdobyć uprawnienia cieplne należy ukończyć szkolenie G2, po którym następuje egzamin. Szkolenie G2 może odbyć niemal każdy, ponieważ wymagania stawiane kandydatom nie są wygórowane. Kandydat powinien mieć ukończone 18 lat życia i mieć wykształcenie podstawowe. Niemniej jednak zakres szkolenia jest szeroki i obejmuje zagadnienia od prawa energetycznego po aparaturę pomiarową i kontrolną. Aby zatem ukończyć szkolenie G2 zdanym egzaminem, co w efekcie da nam uprawnienia cieplne, należy się przyłożyć.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z https://uprawnieniaelektryka.pl/

Dudek@e-oko.com

Białe meble do łazienki zobacz wiecej Komoda łazienkowa