Stal ciągle najbardziej popularny materiał konstrukcyjny

W konstrukcji stalowej belki stalowe walcowane, blachy i rury wykonane ze stali konstrukcyjnej są ze sobą łączone poprzez skręcanie, spawanie lub nitowanie. Kolejnym kluczowym elementem konstrukcji stalowej jest płyta węzłowa, która łączy ze sobą poszczególne elementy konstrukcji.

Co to są konstrukcje stalowe?

Oprócz czystej konstrukcji stalowej istnieje również stalowa konstrukcja kompozytowa, która łączy elementy stalowe z betonową i stalową konstrukcją szkieletową. Projektowanie konstrukcji stalowych odbywa się na ogół zgodnie z Euro kod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych (EN 1993)

Zalety konstrukcji stalowych

Konstrukcja stalowa łączy zaletę stosunkowo krótkiego czasu planowania i budowy z elastycznym jej wykonaniem. Ta elastyczność jest powodowana, na przykład, przez zastosowanie stosunkowo lekkich i cienkich elementów o dużej wytrzymałości i wysokim stopniu prefabrykacji, co skraca czas instalacji.

Elementy stalowe wystawione na działanie czynników atmosferycznych należy zabezpieczyć przed korozją powłokami powierzchniowymi lub cynkowaniem. Ochrona przeciwpożarowa może być zapewniona, jeśli to konieczne, przez powłokę przeciwpożarową lub powłoki przeciwpożarowe. W ostatnich latach rośnie znaczenie zrównoważonego planowania, budowy i eksploatacji instalacji przemysłowych.

Uczestnicy branży budowlanej i nieruchomości opracowują holistyczny obraz swoich projektów. Żaden inny materiał budowlany (jak dotąd) nie nadaje się tak bardzo do zastosowań w nowoczesnych konstrukcjach przemysłowych, jak stal. Jej wysoka wytrzymałość może być stosowana do wykonania ogromnych konstrukcji i filigranowych detali.

Jeśli zostaną później zdemontowane, stal używana może zostać oddzielona od masy wyburzeniowej za pomocą magnesów. Już dziś 11% zebranej stali konstrukcyjnej jest ponownie wykorzystywane bezpośrednio w nowych budynkach i konstrukcjach, a pozostała część może zostać przekształcona z powrotem w stal o wysokiej jakości jako surowiec wtórny (złom). Nowa stal może nawet uzyskać wyższą wytrzymałość niż materiał wyjściowy.

Nieco wyższe koszty dla konstrukcji stalowych są często chętnie ponoszone ze względu na szybkość montażu, elastyczność konstrukcji wsporczej oraz rozległe rozpiętości i możliwość ponownego użycia lub recyklingu używanych elementów konstrukcji stalowych.

Konstrukcje stalowe Amwin na ogół pojawiają się wszędzie tam i są użytecznie wykorzystywane, gdy stawiane są wysokie wymagania odnośnie wytrzymałości, na przykład w konstrukcjach ażurowych, przewidujących dużą rozpiętość w konstrukcji, stalowych ramach, albo ze względów na technologiczne wymaganiu instalacji.

Dudek@e-oko.com