Specjalistyczne szkolenia kadrowe

Praca w dziale kadr wymaga nieustannego podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności. Dotyczy to zarówno zmieniających się przepisów związanych z prawem pracy czy ochroną danych osobowych, jak i pojawiającymi się nowymi wersjami używanych w kadrach programów do obsługi kadrowo-płacowej.

Szkolenia z zakresu prawa


Szkolenia kadrowe, zwłaszcza przeprowadzane jako krótkie szkolenia tematyczne i warsztaty, zwykle dotyczą zmian w prawie pracy. Takie szkolenia bardzo często są podyktowane wchodzącymi w życie nowelizacjami związanymi z Kodeksem pracy, ale również mogą dotyczyć przepisów dotyczących długości urlopu macierzyńskiego czy świadczeń związanych z tym okresem.

W zakresie zmian prawnych szkolenia kadrowe mogą również obejmować zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, przechowywania dokumentacji kadrowej oraz sposobu jej poprawnego prowadzenia. Takie szkolenia są zwykle krótkimi, jednodniowymi szkoleniami.

Szkolenia komputerowe


Szkolenia dłuższe, zwykle kilkudniowe, to szkolenia praktyczne, wykorzystujące popularne programy do prowadzenia działów kadr i płac. Najczęściej w ramach szkolenia specjaliści uzyskują niezbędną wiedzę w zakresie obsługi programu Płatnik czy Symfonia. W przypadku obsługi płacowej wiedza może również obejmować korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych.

Takie szkolenia są zwykle zintegrowanymi szkoleniami wielogodzinnymi, choć w wersji krótkiej mogą obejmować wybrane zagadnienia związane m.in. z naliczaniem płac z wykorzystaniem wybranego modułu programu.

Praktyczne warsztaty kadrowo-płacowe


Oprócz szkoleń obejmujących szerokie spektrum wiedzy z zakresu kadr i płac równie popularne są szkolenia warsztatowe, obejmujące wycinek wiedzy niezbędnej do prowadzenia rozliczeń, ale przekazanej w postaci ćwiczeń praktycznych.

Takie szkolenia kierowane są zwykle do osób odpowiedzialnych za rozliczenia kadrowe i mogą obejmować wybrane zagadnienia z zakresu naliczania świadczeń pozapłacowych, często również są związane z naliczaniem wynagrodzeń i świadczeń dla kobiet z tytułu urlopu macierzyńskiego.

Tekst przygotowany we współpracye ze specjalistami z WLT Training Group

Tags

Dudek@e-oko.com

https://alliancedoctor.com/ubezpieczenie-motocykla-poza-sezonem-czy-to-koniecznosc/ https://mebleinfor.pl https://findjango.com