Rodzaje utrzymania ruchu

Utrzymanie ruchu na zakładzie – to elementarne zadanie, które przyczynia się do ciągłości całej produkcji i ekonomicznego sukcesu firmy. Można podzielić utrzymanie ruchu na trzy podstawowe rodzaje: prewencyjne, reaktywne, planowe. Każde z nich odgrywa istotną rolę w całości funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego najlepiej utrzymanie ruchu traktować kompleksowo.

Prewencyjne utrzymanie ruchu

Zabezpieczające utrzymanie ruchu polega na minimalizowaniu nieoczekiwanych przestojów oraz wydłużeniu życia systemów hydraulicznych i mechanicznych poprzez działania prewencyjne.

Reaktywne utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu dotyczące awarii i szybkiego reagowania w trudnej sytuacji można określić jako reaktywne. Minimalny czas reakcji wiąże się z szybkim dostępem do potrzebnych części. Dąży się do skrócenia przestoju do minimum.

Planowe utrzymanie ruchu

W planowym utrzymaniu ruchu chodzi o to, że planowane akcje serwisowe ustala się z wyprzedzeniem, np. podczas planowanych przestojów. Sprzyja to także dobremu planowaniu produkcji.

Utrzymanie ruchu w standardach Fluiconnecto

Marka Fluiconnecto proponuje swoim klientom utrzymanie ruchu: prewencyjne, reaktywne i planowe. W zakresie hydrauliki siłowej i mechaniki nie mają sobie równych. Swoje działania opierają na bogatej wiedzy wykwalifikowanej kadry i doskonałych produktach. W perfekcyjnym utrzymaniu ruchu wykorzystują m.in. modułowy warsztat zakuwania przewodów.

Oprócz utrzymania ruchu oferują także kompleksowe i fundamentalne modernizacje (obejmujące projekt i wykonawstwo), instalacje linii i maszyn produkcyjnych (nowych i używanych po relokacji), elektrykę, systemy przemysłowe, hydraulikę siłową (m.in. przewody, pompy i silniki hydrauliczne) i mechanikę.

Dudek@e-oko.com

https://gallbladdersymptoms.org https://www.gama-sklep.com.pl/a/414-organizacja-szafek-w-kuchni https://benmizrachi.com