Organizacja zajęć sportowych dla dzieci

Rodzice zamieszkujący Katowice coraz częściej posyłają swoje pociechy na zorganizowane zajęcia sportowe dla dzieci. To dobry moment, aby zrealizować swoje marzenie o posiadaniu własnej działalności i zorganizować prywatną, sportową szkołę dla dzieci. Co jest wymagane i o czym należy pamiętać, stawiając pierwsze kroki w tej branży?

Po pierwsze – bezpieczeństwo i kwalifikacje


Szczegółowy zakres obowiązków organizatora zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci został określony w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wyczytamy tam między innymi, że organizator zobowiązany jest do stworzenia regulaminu zajęć, który powinien być przekazany wszystkim uczestnikom, a w przypadku dzieci – ich rodzicom lub pełnoprawnym opiekunom.

W regulaminie organizator określa szczegółowe zasady uczestnictwa, kto może, a kto wykluczony jest z udziału, a także kto prowadzi zajęcia i w jakim terminie się one odbywają. Warto pamiętać, że zajęcia sportowe dla dzieci wymagają na prowadzących odpowiednich kwalifikacji zawodowych, przygotowania w udzielaniu pierwszej pomocy, a także podłoża pedagogicznego.

Ubezpieczenie i zdrowie


Podczas w zasadzie każdych zajęć sportowych dla najmłodszych istnieje ryzyko wypadku czy kontuzji. Aby zapobiec przykrym konsekwencjom, wszyscy uczestnicy posiadają (w ramach opłaconych kosztów) ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Warto zainteresować się, czy takie ubezpieczenie obejmuje także odpowiedzialność cywilną, co w przypadku prowadzenia zajęć z dziećmi jest szczególnie ważne.

Kolejnym ważnym elementem wszystkich zajęć grupowych, zarówno dla dzieci jak i dorosłych, jest zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych, co określają już odrębne przypisy. Niezbędne jest przygotowanie sanitariatów oraz nieograniczony dostęp do nich. Warunki na sali nie mogą nieść zagrożenia dla zdrowia uczestników, np. poprzez złą wentylację, panującą wilgoć lub zbyt niską temperaturę.

Sprzęt i doświadczenie


Prowadzący zajęcia dla dzieci powinien każdorazowo, przed rozpoczęciem zajęć sprawdzić stan techniczny sprzętów. Właściciel firmy regularnie dokonuje przeglądów urządzeń, zakupuje nowy i dba o to, aby były one dostosowane do potrzeb konkretnej grupy wiekowej.

Należy także pamiętać, że na rynku rekreacyjno-sportowym pojawiają się nowości i innowacje. Warto je śledzić i dodawać do programu swoich zajęć, dzięki czemu będą one bardziej konkurencyjne wśród innych ofert katowickich firm. Dodając do tego odpowiednie działania promocyjne i wizerunkowe – sukces gwarantowany.

Tekst powstał w oparciu o materiały które dostarczyła Badmintomania – zajęcia sportowe dla dzieci Warszawa

Dudek@e-oko.com