Najpopularniejsze sposoby magazynowania towarów

Magazynowanie towarów odgrywa w dzisiejszych czasach ogromną rolę. W ostatnich latach mocno zaczęła rosnąć liczba magazynów, wykorzystywanych na różne cele. Miejsca tego typu są potrzebne do przechowywania niemal każdego rodzaju towaru. Współczesne magazyny, to zorganizowane systemy, które muszą działać sprawnie zarówno wewnętrznie, jak i muszą współpracować z innymi magazynami. Istotna jest również współpraca z dostawcami i klientami.

 

Sposoby magazynowania towarów

W zależności od rodzaju przechowywanego towaru, magazyny przyjmować mogą różną postać. Istnieją także różne sposoby na magazynowanie towarów. Każda przestrzeń magazynowa powinna być wykorzystana optymalnie, przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz przepisów prawnych, które obowiązują zarządzających magazynami. Poniżej zaprezentowano popularne sposoby magazynowania towarów.

Magazyny wykorzystywane współcześnie do przechowywania produktów podzielić możemy następująco:

  • magazyny otwarte
  • magazyny półotwarte
  • magazyny zamknięte
  • magazyny specjalne

 

Magazyny otwarte

Jest to najtańszy sposób przechowywania. W tego rodzaju magazynach składować można produkty, które są odporne na czynniki atmosferyczne. Często są tworzone na betonowej nawierzchni albo przynajmniej na utwardzonym gruncie. Zazwyczaj są to ogrodzone place, czy terminale na kontenery. Można w nich przechowywać drzewo, wyroby stalowe, wydobyte kopaliny.

 

Magazyny półotwarte

Są budowlami posiadającymi zadaszenie, jednak nie mają pełnych ścian. Mogą mieć dwie albo trzy ściany. Mogą być trwale lub czasowo przytwierdzone do gruntu. Tego rodzaju magazyny nadają się do przechowywania towarów, które wymagają kontaktu ze świeżym powietrzem, lecz jednocześnie nie są odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne.

 

Magazyny zamknięte

Są to budowle zamknięte, o różnych rozmiarach. Należą do nich hale magazyny Amwin, które są coraz częściej budowane. Tego rodzaju magazyny mogą być wykonane z różnego rodzaju materiałów. Często magazyny zamknięte są ogromnymi budowlami, stale związanymi z gruntem. Wśród nich wyróżnić można hale stalowe Amwin, czy hale żelbetowe, które są bardzo trwałymi magazynami, dobrze zabezpieczonymi przed wszelkimi zagrożeniami.

 

Magazyny specjalne

Jest to typ magazynów, które wymagają szczególnego dostosowania, ze względu na rodzaj towaru, jaki ma być w nich składowany. W magazynach specjalnych często muszą panować dość specyficzne warunki. Dobrym przykładem są chłodnie albo próżnie, w których przechowuje się owoce.

Dudek@e-oko.com