Jak działają separatory tłuszczu?

Do podczyszczania ścieków, które pochodzą z przemysłu spożywczego i szeroko rozumianej gastronomii służą separatory tłuszczu.

Specyfikacja

Separatory do oczyszczalni od https://www.oczyszczalnie-metalbud.pl/separatory-oleju-tluszczu mogą być stosowane przy stołówkach, restauracjach, ale też przy masarniach, mleczarniach i innych obiektach, które obciążają ścieki tłuszczami. Są to tłuszcze roślinne oraz zwierzęce, które są nierozpuszczalne lub nieznacznie rozpuszczalne w wodzie i mają tendencję do zmydlania się. Separatory oleju mają szczelny, betonowy korpus, który zazwyczaj nie wymaga już żadnego dodatkowego dociążenia. W zależności od lokalizacji, w której umieszcza się separator, stosuje się włazy żeliwne albo żeliwno-betonowe (są to włazy o klasach A15, B125, C250 lub D400). Aby dostosować wierzch pokrywy separatora do rzędnej terenu, zawsze stosuje się dodatkową nadbudowę wykonaną z kręgów betonowych. Ich średnica odpowiada wtedy średnicy korpusu. W przypadku dużego zagłębienia kanalizacji, można zastosować komin z kręgów. Wlot i wylot urządzenia zazwyczaj umieszczane są w osi separatora. Możliwe jest odchylenie osi wlotu i wylotu, oraz podłączenie kilku wlotów.

Separatory oleju – zasady montowania i działania

Te umieszczane w zbiornikach betonowych posadawia się w gruntach nośnych do głębokości dziesięciu metrów pod poziomem terenu. Separatory do oczyszczalni nie wymagają przygotowania specjalnego fundamentu, ani nie wymagają wykonywania sprawdzających obliczeń statycznych. Dno wykopu (gdzie umieści się separator), przygotowuje się przez wykonanie podbudowy z betonu (lub zagęszczonego żwiru). Powinna mieć ona przynajmniej 10 cm. Separatory tłuszczu zasila się dopływem grawitacyjnym. Wtedy, kiedy istnieje konieczność pompowania ścieków, pompownię najlepiej zlokalizować za separatorem. Trzeba też pamiętać, że umiejscowienie separatora w terenie musi umożliwiać dojazd do niego wozu asenizacyjnego. Aby zmniejszyć koszy eksploatacyjne, a także poprawić bezpieczeństwo dla środowiska, istnieje możliwość podłączenia do separatora instalacji alarmowej. Jest ona wyposażona w czujniki: warstwy oleju, osadu, oraz przepełnienia. Takie monitorowanie pracy urządzenia może zminimalizować potrzebę lokalnej kontroli obiektów, a także skraca czas reakcji służb technicznych (w przypadku gdyby wystąpiła awaria). Jak działa sam separator? Oleje organiczne są oddzielane grawitacyjnie i w procesie flotacji. Wtedy cząstki tłuszczu (posiadające gęstość mniejszą od gęstości wody), gromadzą się na jej powierzchni. Deflektory (umieszczone wewnątrz korpusu separatora) wymuszają odpowiedni przepływ ścieków, a także uniemożliwiają wydostanie się z urządzenia oddzielonych substancji tłuszczowych.

Dudek@e-oko.com